Number Liik Loa saaja/teatise esitaja Töö teostaja Antud/esitatud Andja/vastutaja
27482 Tööde tegemise luba Maakivist OÜ
Jõgeva Vallavali tsus (77000401 ) 06.09.2022 Peeter Nork
26993 Tööde tegemise luba
16.03.2022 Ville Tamm
26435 Vanad load Jõgeva Vallavali tsus (77000401 ) 13.09.2021 Inga Raudvassar
22353 Vanad load Jõgeva Vallavali tsus (77000401 ) 29.04.2019 Ville Tamm
19378 Vanad load Laiuse Põllumaja nduse osaühing (10023686 ) 31.01.2018 Sille Raidvere
17276 Vanad load Laiuse Põllumaja nduse osaühing (10023686 ) 28.02.2017 Sille Raidvere
16220 Vanad load

Mittetulun dusühing "Arheoloo gia ja ehitusaja loo grupp AEG"

04.08.2016 Maili Roio
11777 Vanad load Jõgeva Vallavali tsus (75003594 ) 09.04.2014 Inga Raudvassar
10408 Vanad load 17.06.2013 Sille Raidvere
8567 Vanad load Jõgeva Vallavali tsus (75003594 ) 07.05.2012 Sille Raidvere