Number Liik Loa saaja/teatise esitaja Töö teostaja Antud/esitatud Andja/vastutaja
18452 Vanad load AS EG Ehitus (11097051 ) 15.08.2017 Mikk Mutso
19238 Vanad load Osaühing Baltimor (10994289 ) 17.01.2018 Karen Klandorf
19906 Vanad load 19.04.2018 Karen Klandorf
19957 Vanad load 25.04.2018 Karen Klandorf
20073 Vanad load KE Valdus OÜ (12365391 ) 10.05.2018 Karen Klandorf
20192 Vanad load AS Connecto Eesti (10722319 ) 23.05.2018 Peeter Nork
20281 Vanad load AS Connecto Eesti (10722319 ) 04.06.2018 Karen Klandorf
20317 Vanad load Korteriühi stu Paide Veski 10 (80402333 ) 07.06.2018 Karen Klandorf
20421 Vanad load

Mittetulun dusühing "Arheoloo gia ja ehitusaja loo grupp AEG"

Peeter Piirits

21.06.2018 Ulla Kadakas
20424 Vanad load Mittetulun dusühing "Arheoloo gia ja ehitusaja loo grupp AEG" (80012833 ) 21.06.2018 Karen Klandorf