Number Liik Loa saaja/teatise esitaja Töö teostaja Antud/esitatud Andja/vastutaja
629 Uuringuteatis Sihtasutus Saaremaa Muuseum
25.06.2023 Silja Möllits
12792 Vanad load Eesti Evangeels e Luterliku Kiriku Kaarma Peeter-Pa uli Kogudus (80210378 ) 20.11.2014 Rita Peirumaa
9000 Vanad load 19.07.2012 Ants Kraut
1625 Vanad load 25.07.2005 Lilian Hansar
1211 Vanad load 20.01.2005 Lilian Hansar