Number Liik Loa saaja/teatise esitaja Töö teostaja Antud/esitatud Andja/vastutaja
27133 Tööde tegemise luba
Saaremaa Haldus (75039416 ) 05.05.2022 Keidi Saks
24623 Vanad load Sihtasutus Saaremaa Muuseum (90013957 ) 06.07.2020 Üllar Alev
6019 Vanad load Kihelkonna Vallavali tsus (75022060 ) 05.04.2010 Mihkel Koppel
4894 Vanad load 29.12.2008 Rita Peirumaa