Katastrikood Uuendatud Mälestise/kaitsevööndi Kattuvus
57001:003:0034 2010-11-11 14:36:18 mälestise 0
57001:003:0038 2017-06-12 23:28:31 kaitsevööndi 371
57001:003:0740 2017-06-12 23:28:31 kaitsevööndi 6