Katastrikood Uuendatud Mälestise/kaitsevööndi Kattuvus
20501:001:0051 13.01.2018 kaitsevööndi 9113
39201:004:0025 29.11.2013 kaitsevööndi 8112
39201:004:0026 29.11.2013 kaitsevööndi 32946
39201:004:3000 11.11.2010 mälestise
39201:004:4852 21.04.2011 kaitsevööndi 2037