Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
27512 26.05.2016 kooskõlastus Kõrgusvõrgustiku rekonstrueerimise käigus fundamentaalreeperite paigaldamine maapinda puurimise teel. Läänemaa nõunik, Kalli Pets
24715 09.04.2015 projekti
kooskõlastus
Riigimaantee nr 10 Risti – Virtsu – Kuivastu - Kuressaare km 21,4-29,2 Üdruma – Laiküla lõigu remondi tehniline projekt. Töö nr 014029.
MKA arheoloogia KKK protokoll nr 50, 30.03.2015
Läänemaa nõunik, Kalli Pets
18709 03.09.2012 projekti
kooskõlastus
Puurkaevu projekt nr 1392
OÜ Alvarsen, Avo Karu
Puurtööde OÜ litsents nr 331
Tellija Peeter Rak, kü 45203:002:0183 Pärdi
Läänemaa nõunik, Kalli Pets