Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
27088 07.04.2016 projekti
kooskõlastus
ELA100
Tuksi-Noarootsi-Vormsi-Linnamäe, Taebla-Palivere valguskaabel mikrotorustikus. II etapp Taebla – Palivere
Tellija Eesti Lairiba Arenduse SA
Läänemaa nõunik, Kalli Pets
25752 14.09.2015 projekti
kooskõlastus
T-9 Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla mnt Palivere-Vidruka jalg- ja jalgrattatee ehitusprojekt
Renek Loorens
Läänemaa nõunik, Kalli Pets
11482 08.05.2009 hooldustööd Palivere hiiekünnapuu seisukorra parandamiseks töde loetelu. Koostanud ning töid juhendab Lembitu Tarang. Läänemaa nõunik, Kalli Pets