Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
20929 05.08.2013 uuringu tegevuskava Jonuks, Tõnno; Oras, Ester; Veldi, Martti. Uurimistööde programm. OÜ Muinaslabor. 3.08.2013.

15 loodusliku pühapaiga piiride määramine, eksperthinnangute koostamine, piiride määramise metoodilise juhendi koostamine. Loodusteaduslike meetodite testimine pühapaikade uurimiseks.
Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
4787 20.06.2006 uurimistööde
programm
Kunda Hiiemäe I kivikalme 2006. a arheoloogiliste uurimistööde programm Allveearheoloogia nõunik, Maili Roio