Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
32689 28.05.2018 kooskõlastus "Rihula tee ja Lavi-Rihula tee uuendustööde kava", koostanud FIE Peeter Lond, töö nr 2017-1, maaparandusehitise omanik: Riigimetsa Majandamise keskus. Maaparandusehitise asukoht: Lääne-Viru maakond, Rägavere vald, Männikvälja, Lavi ja Kõrma küla.
KOOSKÕLASTUSE ALUS: Arheoloogiamälestistega seotud taotluste ja projektide läbivaatamise komisjoni koosoleku protokoll nr 147 (kp 17.05.2018).
Lääne-Virumaa nõunik, Mirjam Abel
26646 05.02.2016 projekti
kooskõlastus
Lääne-Viru maakonnas, Rägavere vallas ja Vinni vallas asuva Tudu-Roela-Avinurme-Iisaku valguskaabel mikrotorustikus. I etapp. Arheoloogiamälestised on projektijoonistel toodud lehtedel 5 ja 19.
Põlula-Tudu-Roela tööprojekti kooskõlastus Arheoloogiamälestistega seotud taotluste ja projektide läbivaatamise komisjoni otsuse alusel (Koosoleku protokoll nr 74, 29.01.2016).
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anu Kivirüüt