Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
37325 07.04.2020 tööde teostamise
aruanne
Oleviste kiriku torni põhja- ja lõunaakna konserveerimise aruanne. Aruande koostas: konservaator Isabel Aaso-Zahradnikova. Tallinn, 2019 TLPA muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Eero Kangor
37324 07.04.2020 tööde teostamise
aruanne
Oleviste kiriku lõunaportaali konserveerimise aruanne. Koostanud: Isabel Aaso-Zahradnikova. Tallinn 2019. TLPA muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Eero Kangor
37293 04.04.2020 tööprojekti
kooskõlastus
Oleviste kiriku läänefassaadi kolme akna restaureerimise tööprojekt. Tellija: TLPA muinsuskaitse osakond, EEKBL Oleviste kogudus. Töö nr: VT-20-08. Arhitektid Elo Sova, Ive Punger. TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
36431 20.11.2019 projekti
kooskõlastus
Tallinna Oleviste kiriku torni vaateplatvormi konstuktiivse osa projekt. Koostanud insener Jaan Mõttus. Tallinn, 8.11.2019 TLPA muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Eero Kangor
36394 14.11.2019 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
H. Pawelsi kenotaaf, H. Byldensnyder ja Clemens Pale, 1513-1516 (dolomiit, Märjamaa kivi) konserveerimistööde tegevuskava. Koostanud Isabel Aaso-Zahradnikova. Tallinn, 25.05.2019. TLPA muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Eero Kangor
36370 11.11.2019 projekti
kooskõlastus
Tallinna Oleviste kirik. Torni põhja- ja lõunaakna restaureerimise tööprojekt. Koostanud Ive Punger, Elo Sova. Tallinn, 1. november 2019. TLPA muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Eero Kangor
35670 02.08.2019 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Oleviste kirikutorni karniisipealse katuse tuulutuslahenduse ja kahjustunud puittarindite restaureerimise tegevuskava. Koostanud Sergei Averjanov, EKS Invest OÜ. Tallinn, 31.07.2019 TLPA muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Eero Kangor
35048 10.05.2019 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Oleviste kiriku peaukse restaureerimise tegevuskava. Koostanud Elo Sova (OÜ Vana Tallinn). Tallinn, 2019 TLPA muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Eero Kangor
35047 10.05.2019 uuringute aruanne Tallinna Oleviste kiriku katusekatete ülevaatusakt. Koostanud Ain Pihl (Rändmeister OÜ). Tallinn, 2019. TLPA muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Eero Kangor
34903 18.04.2019 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Oleviste kiriku läänetorni alumise osa ja külglöövide lääneseinte korrastamise tegevuskava. Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik