Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
21286 01.10.2013 üldplaneering Hullumäe- Siimuniidu üldplaneering . Koostaja Miracon Grupp.
Tellija Mooste Vallavaltsus.
Aluseks kooskõlastamise komisjoni otsus 30.04.2013 nr 250
Muinsuskaitseameti Põlvamaa vaneminspektor, Viktor Lõhmus