Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
29167 02.02.2017 kooskõlastus Metsateatis nr 4191006801 kavandatud raieid Sepajüri -Endriku kinnistul (kinnistu registriosa nr 552406, katastritunnus 14901:002:0274) eraldistel 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 13, 12, 15.
Tingimustega:
1) raie teostada tugeva pinnasega (külm või kuiv);
2) mineraliseerimine mälestisel ja selle kaitsevööndis on keelatud.
3) Saada koha peal kokku Muinsuskaitseameti esindajaga ning kokku leppida linnuse kultuurkihti säästvad laoplatsid ning juurdepääsu- ja veoteed.
4) Enne tööde algust tuleb tööde teostajal taotleda Muinsuskaitseametist tööde alustamise luba.
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
11802 26.06.2009 üldplaneering Are valla üldplaneering.
Koostaja: Are VV, - A&L Management Eesti AS
2009

KKK nr 156 16.06.2009
Pärnumaa nõunik, Nele Rent