Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
26454 04.01.2016 kooskõlastus Audru vallas Soomra külas Kitsemäe (15905:001:0248) ja Jääraku (15905:001:0322) kinnistutel Soomra V uuringuruumi maavara varu kinnitamine aktiivse tarbevaruna ja selle varu hilisem kaevandamine arheoloogiamälestise kaitsevööndiga kattuval alal. Alusdokument : OÜ Tambira tellimusel koostatud geoloogiline uuring.

Tingimustega:
1) mälestistel ja selle kaitsevööndis tuleb tööde teostajal taotleda Muinsuskaitseametist väikesemahuliste tööde luba;
2) kaevetöödel tuleb tagada arheoloogiliste uuringute läbi viimine (meetod: mullatööde arheoloogiline jälgimine, in situ ladestunud arheoloogilise kultuurkihi, sh ehituskonstruktsioonid, ilmnemisel arheoloogiline kaevamine). Uuringud toimuvad töö tellija kulul (MuKS § 35 lg 7 (mälestisel), § 40 lg 5 (kaitsevööndis));
3) arheoloogilisi uuringuid võib läbi viia Muinsuskaitseameti vastavat tegevusluba omav ettevõtja (MuKS § 34 lg 4, § 36) või MuKS § 36 lg 3 alusel muuseum või teadus-arendusasutus;
4) töö teostajale väljastatakse väikesemahuliste tööde luba pärast arheoloogilise uuringu loa väljastamist.
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
12002 03.08.2009 üldplaneering Audru valla üldplaneering.
Tellija Audru VV
Koostaja AS Pöyry Entec
2009
Pärnumaa nõunik, Nele Rent