Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
27011 28.03.2016 üldplaneering Koonga valla üldplaneering ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne
Koostajad Koonga VV ja Kobras AS
Pärnumaa nõunik, Nele Rent