Nr. Tüüp Pealkiri Projekteerija / kooskõlastuse saaja Antud
44634 Konserveerimis-, restaureerimis- või ehitusprojekt Merekalda tn 16 ärihoone liitumise tööprojekt
19.10.2022
44448 Uuringu tegevuskava Pärnu linnas Haapsalu maantee 4 kinnistul (asulakoht reg-nr 11791) 2022. aastal teostatavate arheoloogiliste uuringute kava Arheoloogiakeskus
26.09.2022
44345 Konserveerimis-, restaureerimis- või ehitusprojekt Pärnu Kesk 8b elamu eelprojekt.
12.09.2022
44270 Konserveerimis-, restaureerimis- või ehitusprojekt UJUVKAI TEHNILINE PROJEKT
02.09.2022
44258 Konserveerimis-, restaureerimis- või ehitusprojekt KINNISE SOOJUSSÜSTEEMI PROJEKT
31.08.2022
44034 Konserveerimis-, restaureerimis- või ehitusprojekt Üksikelamu ümberehitus ja laiendamine. osaühing ANNE STRATI ARHITEKTUURIBÜROO
01.08.2022
43383 Konserveerimis-, restaureerimis- või ehitusprojekt PÄRNUS, HAAPSALU MNT 4A KINNISTUSISENE REOVEEKANALISATSIOON
11.05.2022
43214 Konserveerimis-, restaureerimis- või ehitusprojekt Kinnise soojussüsteemi projekt
21.04.2022
43008 Konserveerimis-, restaureerimis- või ehitusprojekt KINNISE SOOJUSSÜSTEEMI PROJEKT
28.03.2022
43005 Konserveerimis-, restaureerimis- või ehitusprojekt Ranna tn 14 kinnistu päikeseelektrijaam
25.03.2022