Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
37700 21.05.2020 uuringu tegevuskava Vedru, Gurly. Arheoloogiliste uuringute kava Vana-Rääma tänav 14a kinnistul. Arheoloogiakeskus MTÜ. Tallinn, 17.05.2020 Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
37668 19.05.2020 projekti
kooskõlastus
Vana-Rääma tn 14a sauna eelprojekt
Töö nr 05-20-EP
Tellija Terje Kajak
Teostaja Karoliine Kallaste
Pärnu 2020
Pärnumaa nõunik, Helle-Triin Hansumäe
37580 07.05.2020 uuringute aruanne Tamla, Ülle. 2012. Arheoloogilistest järelevalve töödest Pärnus Rääma linnaosas 2012. aasta suvel asulakohal reg. nr. 11792. Muinasprojekt OÜ. Tallinn. Tellija: Põdra Maja OÜ.
(Esitatud Ants Kraudi poolt 15.04.2020)
Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
37320 07.04.2020 projekti
kooskõlastus
Allika tn 4a eramaja, Aadress: Allika tn 4a, Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond
EELPROJEKT, Töö nr. 34-20
Tellija: Ave Rallmann Teostaja Jörgen Kivila, Jiri Tintera
Tartu 2020

Märkus: Allika 4 // 4a krunt asub arheoloogiamälestisel 11792. Kaevetöödel tuleb arvestada arheoloogiliste leidude ja arheoloogilise kultuurkihi ilmsikstuleku võimalusega. Muinsuskaitseseadusest tulenevalt (§ 31 lg 1, § 60) on leidja kohustatud tööd katkestama, jätma leiu leiukohta ning teatama sellest Muinsuskaitseametile.
Pärnumaa nõunik, Terje Luure
37136 15.03.2020 uuringu tegevuskava Vedru, Gurly. Pärnu linnas Ankru ja Vana-Sauga tänavatel (asulakoht 11792) teostatavate arheoloogiliste uuringute kava. Arheoloogiakeskus MTÜ. 15.03.2020 Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
37084 05.03.2020 projekti
kooskõlastus
Kakuami tn T1 liitumise tööprojekt
Töö nr LP8378
Tellija Elektrilevi OÜ
Teostaja Ain Talts
Pärnu 2020
Pärnumaa nõunik, Helle-Triin Hansumäe
37004 22.02.2020 uuringute aruanne Vedru, Gurly. 2020. Aruanne arheoloogilistest uuringutest Vana-Sauga tänav 4 kinnistul Pärnu linnas (asulakoht 11792) 2018. aastal. Arheoloogiakeskus MTÜ. Tallinn. Tellija: Ambroosius OÜ Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
36980 18.02.2020 projekti
kooskõlastus
1.Aru tn 9 kinnistu asub arheoloogiamälestisel Asulakoht (mälestise reg-nr 11792).
2. Projektis kirjeldatud tööde käigus kaevatakse lahti ainult hoone perimeeter, mis on varasematl juba lahti kaevatud. Sellest tulenevalt ei ole korterelamu rekonstrueerimisel arheoloogilisi uuringuid esialgu vaja teostada.
3. Kuna arheoloogiline kultuurkiht võib olla säilinud vaid üksikute laikudena, tuleb pinnase- ja kaevetöödel sellegipoolest arvestada arheoloogiliste leidude ja arheoloogilise kultuurkihi ilmsikstuleku võimalusega. Muinsuskaitseseadusest tulenevalt (§ 31 lg 1, § 60) on leidja kohustatud tööd katkestama, jätma leiu leiukohta ning teatama sellest Muinsuskaitseametile.
Pärnumaa nõunik, Helle-Triin Hansumäe
36975 18.02.2020 projekti
kooskõlastus
J. V. Jannseni tn 53 7-korteriga elamu fassaadi rekonstrueerimise projekt
Töö nr T-07.1-17
Tellija Pärnu linn, J. V. Jannseni tn 53 korteriühistu
Teostaja Janek Bahovski
Pärnu 2018
Märkus:
1.J. V. Jannseni tn 53 kinnistu asub arheoloogia mälestise Asulakoht (mälestise reg-nr 11792) kaitsevööndis.
2. Projektis kirjeldatud tööde käigus kaevatakse lahti ainult hoone perimeeter, mis on varasematl juba lahti kaevatud. Sellest tulenevalt ei ole korterelamu rekonstrueerimisel arheoloogilisi uuringuid esialgu vaja teostada.
3. Kuna arheoloogiline kultuurkiht võib olla säilinud vaid üksikute laikudena, tuleb pinnase- ja kaevetöödel sellegipoolest arvestada arheoloogiliste leidude ja arheoloogilise kultuurkihi ilmsikstuleku võimalusega. Muinsuskaitseseadusest tulenevalt (§ 31 lg 1, § 60) on leidja kohustatud tööd katkestama, jätma leiu leiukohta ning teatama sellest Muinsuskaitseametile.
Pärnumaa nõunik, Helle-Triin Hansumäe
36974 06.05.2020 projekti
kooskõlastus
Suur-Jõekalda tn 22 korterelamu ümberehitus põhiprojekt, arhitektuurne osa
Töö nr 03-17
Tellija Karli Kinnisvara OÜ
Teostaja Rein Metshein
Pärnu 2018

Märkus:
1. Suur-Jõekalda tn 22 kinnistu asub arheoloogia mälestisel Asulakoht (mälestise reg-nr 11792). 2013. aastal toimunud arheoloogilistel uuringutel (Samorokov, M. 2014, „Pärnus, SuurJõekalda tänav 22 kinnistusisese vee- ja kanalisatsioonitrassi rajamisel toimunud
arheoloogiline järelevalve“) selgitati välja, et kinnistul ei olnud võimalik tuvastada 19.sajandist vanemaid kihistusi. Sellest tulenevalt ei ole korterelamu ümberehitusel arheoloogilisi uuringuid esialgu vaja teostada.
2. Kuna arheoloogiline kultuurkiht võib olla säilinud vaid üksikute laikudena, tuleb pinnase- ja kaevetöödel sellegipoolest arvestada arheoloogiliste leidude ja arheoloogilise kultuurkihi ilmsikstuleku võimalusega. Muinsuskaitseseadusest tulenevalt (§ 31 lg 1, § 60) on leidja kohustatud tööd katkestama, jätma leiu leiukohta ning teatama sellest Muinsuskaitseametile.
3.Enne kaevetööde alustamist mälestisel peab tööde teostaja taotlema Muinsuskaitseametist tööde tegemise loa (MuKS § 52 lg 3;
https://www.muinsuskaitseamet.ee/et/load - Tööde tegemise loa taotluse vorm).
Pärnumaa nõunik, Helle-Triin Hansumäe