Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
25727 09.09.2015 projekti
kooskõlastus
ELA087 Kilingi-Nõmme – Abja-Paluoja – Karksi-Nuia – Sultsi – Kõpu – Saarepeedi multitorus fiiberoptiline kaabel,
IV ehitusetapi Kõpu – Kõpu- Kilingi-Nõmme-Tali projekt
Töö nr 46100-104-15
Tellija: Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus
Koostaja: Asta Jõeluht
Tartu 2015
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
751 16.10.2003 trassi kooskõlastus Viljandi - Kilingi-Nõmme mnt. lõik Kanaküla - Kilngi-Nõmme (34,2-49,3km) katte taastusremont. Koostas A. Vahtra.
Tingimus: Arheoloogiliste leidude korral peatada koheselt tööd ning informeerida Muinsuskaitseametit.
Muinsuskaitseameti Pärnumaa vaneminspektor, Tarvi Sits