Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
15305 17.03.2011 tööprojekti
kooskõlastus
Metro plaza 1 korruse galerii muudatusprojekt. Uste tööjoonised tuleb eraldi kooskõlastada TLPA peaspetsialist, Artur Ümar
14680 16.11.2010 tööprojekti
kooskõlastus
Metro plaza 1. korruse rekonstrueerimisprojekt (avatud galerii klaasimine). Eraldi tuleb kooskõlastada uste tööjoonised. TLPA peaspetsialist, Artur Ümar
11133 12.03.2009 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Viru väljak 2 Roteramnni maja säilitatud fassaadiseina remont-restaureerimistööde muinsuskaitselise järelevalve aruanne TKVA peaspetsialist, Oliver Orro
7988 22.10.2007 projekti
kooskõlastus
Hoone säilitatava osa remont-restaureerimise ja uue hooneosa ehitamise põhiprojekt TKVA peaspetsialist, Oliver Orro
6662 16.04.2007 projekti
kooskõlastus
Viru väljak 2 remont-restaureerimise ja uue ehitusosa rajamise eelprojekt TKVA peaspetsialist, Oliver Orro
6248 20.02.2007 projekti
kooskõlastus
ettevalmistustööde (valiklammutustööde) projekt TKVA peaspetsialist, Oliver Orro
6131 01.02.2007 projekti
kooskõlastus
remont-restaureerimise ja osalise rekonstrueerimise eskiisprojekt TKVA peaspetsialist, Oliver Orro
6041 15.01.2007 projekti
kooskõlastus
muinsuskaitse eritingimused TKVA peaspetsialist, Oliver Orro
1464 01.06.2004 kooskõlastus Tallinn Narva mnt.1/Viru väljak 2A kruntide detailplaneering.
(Arhitektuurimälestiste ekspertnõukogu protokoll 19.04.04 nr.
43)
Muinsuskaitseameti arhitektuurimälestiste peainspektor, Hain Toss
652 28.08.2003 kooskõlastus Tallinnas, Narva mnt 1 ning Viru väljak 2 ja 2a kruntide
detailplaneerimisprojekt. Alal paikneb ajaloomälestis
reg. nr. 1187
Kaust Tallinna Kultuuriväärtuste Ametis.
Muinsuskaitseameti arhitektuurimälestiste peainspektor, Hain Toss