Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Inspektor
32490 02.05.2018 projekti
kooskõlastus
Raekoja plats 1 Tallinna Raekoja lipuhoidjate paigaldamise projekt. Tellija: Tallinna Linnakantselei. Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
31737 04.01.2018 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Tallinna Raekoja fassaadide osalise restaureerimise muinsuskaitse järelevalve aruanne. Tellija: Tallinna Linnakantselei TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
30893 14.09.2017 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Tallinna Raekoja fassaadide väikesemahuliste restaureerimistööde tegevuskava. Tellija: Tallinna Linnakantselei. TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
29698 17.04.2017 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Tallinna Raekoda. Restaureerimistööd kaubasaalis ja raesaalis. Tegevuskava. Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
26145 13.11.2015 projekti
kooskõlastus
Tallinna Raekoja peatrepi platvormlifti paigalduse projekt. Tallinn, november 2015 Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
24996 14.05.2015 projekti
kooskõlastus
Tallinna Raekoja peaportaali klaasist eeskoda. Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
14857 13.12.2010 projekti
kooskõlastus
Läänefassaadi parempoolse müügikioski restaureerimisprojekt TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
13060 12.02.2010 projekti
kooskõlastus
Tallinna Raekoja I korruse kohviku sisekujunduse põhiprojekt.
Tellija: Starmaker OÜ
TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
13008 04.02.2010 muinsuskaitse
eritingimused
Tallinna Raekoda. Muinsuskaitse eritingimised keldrikorruse kohviku ümberehitamiseks. Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
11746 15.06.2009 uuringute aruanne Tallinna Raekoja Keldrisaali restaureerimistööde järelvalve arunne Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik