Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
36307 03.11.2019 uuringute aruanne Piirits, Peeter. 2018. Arheoloogiline jälgimine Varbola Jaanilinna viidapostide aukude rajamisel. MTÜ Arheoloogia ja Ehitusajaloo Grupp AEG. Tartu. Tellija: Riigimetsa Majandamise Keskus Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
35752 20.08.2019 uuringu tegevuskava Vedru, Gurly. Varbola linnamäel (12117) teostatavate arheoloogiliste uuringute kava. Arheoloogiakeskus MTÜ. 20.08.2019 Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
34036 26.11.2018 kooskõlastus Tere,
Oleks soov teha Varbola linnusel pulmatseremoonia. Kuupäev 20.07.2019 kell 12.00-18.00 (tseremoonia ise siis 15.00-17.00). Kokku ca 90 täiskasvanut ja 20 last
Tervitades,
Marek ja Erle
5858 5106
Raplamaa nõunik, Mikk Mutso
33328 28.08.2018 kooskõlastus Varbola linnuse parkla ja siseterritooriumi kasutamine Kaitseliidu kooli õppuse lõputseremoonia ja rivistuse läbiviimiseks 14. oktoobril 2018. a 2 tunni vältel ajavahemikus 9:00 – 15:00. Rivistusel osaleb maksimaalselt 300 kaitseliitlast. Linnuse territooriumil liigutakse jalastunult, rasketehnikaga linnuse territooriumil ei liiguta.
Üritusel on tagatud keskkonnakaitse ja heakord.
Arheoloogia nõunik, Nele Kangert
33245 17.08.2018 uuringu tegevuskava Piirits, Peeter. Arheoloogiline uuring Varbola Jaanilinna tõkkepuu ja infotahvlite postiaukude rajamisel. Uuringu tegevuskava. MTÜ Arheoloogia ja ehitusajaloo grupp AEG. 03.08.18 Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
31649 22.12.2017 projekti
kooskõlastus
Varbola muinaslinnuse külastustaristu eelprojekt on kooskõlastatud vastavalt MKA kooskõlastamise komisjoni 21.11.2017 koosoleku protokollile nr 367. Arheoloogiamälestistega seotud taotluste ja projektide läbivaatamise komisjoni 13.12.2017 koosoleku protokollile nr 133; Raplamaa nõunik, Mikk Mutso
30072 31.05.2017 seisukoht taotlusele
või eskiisile
Varbola Muinaspäeva kooskõlastus
Kooskõlastatud Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) ja TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia poolt korraldatav Varbola muinaspäev, mis toimub Raplamaal Märjamaa vallas Varbola linnuses ja selle lähistel (kaart lisatud) 1. juunil 2017 kell 10:00-14:00. Sündmus on suunatud Raplamaa koolinoortele ning prognoositav osalejate arv on ca 100 õpilast.
Varbola muinaspäeva raames on tegevused jagatud nelja ala vahel: sportmängud (odavise, haluvise, vibu laskmine, aardejaht), käsitöö (märkide põletamine, naha tikkimine, paela punumine), matkamine, jutuvestmine.
Tegevusi viivad läbi TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia huvijuht-loovtegevuse õpetaja eriala tudengid koos Iiri Kultuuriklubi ja Preeriakoja ning RMK juhendajatega. Sportmängude läbiviimise ja ohutuse eest vastutab Iiri Kultuuriklubi juhendaja Robert Kallasmaa.
Vihmase ilmaga autotransport linnuse territooriumil keelatud.Lõkke tegemine lubatud selleks ette nähtud ühes asukohas kokkuleppel haldajaga.
Raplamaa nõunik, Mikk Mutso
29394 01.03.2017 muinsuskaitse
eritingimused
Linnus "Varbola Jaanilinn" Muinsuskaitse eritingimused muinaslinnuse külastuse korraldamiseks ja linnuse eksponeerimiseks vajalike rajatiste ehitusprojekti koostamiseks. Raplamaa nõunik, Mikk Mutso
28235 15.09.2016 seisukoht taotlusele
või eskiisile
Pulma tseremoonia läbiviimine Varbola linnuses 29.07.2017. Külalisi on planeeritud umbes 100 ning Varbola linnuse ala kasutatakse umbes tund aega ning ainult tseremoonia läbi viimiseks. Pargitakse avalikus parklas. Raplamaa nõunik, Mikk Mutso
28183 08.09.2016 kooskõlastus Kooskõlastus Varbola linnuse parkla ja siseterritooriumi kasutamiseks Kaitseliidu kooli õppuse lõputseremoonia ja rivistuse läbiviimiseks. Tseremoonia ja rivistus toimub 23. oktoobril 2016.a. 2 tunni vältel ajavahemikus 9:00 – 15:00.
Rivistusel osaleb maksimaalselt 290 kaitseliitlast. Linnuse territooriumil liigutakse jalastunult, ehk rasketehnikaga linnuse territooriumil ei liiguta.
Üritusel on tagatud keskkonnakaitse ja heakord.
Raplamaa nõunik, Mikk Mutso