Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
38814 26.10.2020 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Tallinna Niguliste kiriku tornikiivri lekkekohtade likvideerimine. Koostanud Deivy Paavo. Tallinn, 16.10.2020 Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
38227 07.08.2020 ekspertiisid Niguliste kiriku tornikiivri kandekonstruktsioonide eksperthinnang. Tellija: Niguliste muuseum. TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
36387 14.11.2019 muinsuskaitse
eritingimused
Niguliste kiriku torni korruste ja väikese kabeli restaureerimise ja ümberehitamise muinsuskaitse eritingimused. Tellija: SA Eesti Kunstimuuseum Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
35717 12.08.2019 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Niguliste kiriku Antoniuse kabelis paikneva "Surmatantsu" ekspositsiooniraami paigaldamise muinsuskaitselise järelevalve aruanne TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
32640 22.05.2018 projekti
kooskõlastus
B. Notke "Surmatantsu" ekspositsioon Niguliste kiriku Antoniuse kabelis. Tööprojekt. OÜ KOKO arhitektid. Liis Lindvere. 14.05.2018. Sisaldab insenertehnilisi jooniseid (OÜ Skeleton, Rando Tomson) ja kaitseautomaatika osa (OÜ Tehnolabor, Kalle Tiisma). TLPA muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Eero Kangor
29718 19.04.2017 uuringu tegevuskava Niguliste eeskoja peaportaali (Winant Nacke, 1670.aa) uurimis- ja konserveerimistööde tegevuskava. Koostanud Isabel Aaso-Zahradnikova 15.03.2017 TLPA muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Eero Kangor
27814 03.07.2016 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Niguliste eeskoja portaali uurimis- ja konserveerimistööde tegevuskava TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
25694 04.09.2015 projekti
kooskõlastus
Tallinn, Niguliste tn 3, Niguliste kiriku põhjapoolsel platsil muuseumi lipu- ja vimplihoidja sidumisprojekt Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Urve Arukaevu
24363 16.02.2015 projekti
kooskõlastus
Kelchi pärna kaitsevööndi piire projekt TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
23599 14.10.2014 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Niguliste kiriku Holstein-Becki ja Glosti kabelite ning põhjalöövi vahelise katuseosa remonttööde muinsuskaitselise järelevalve aruanne TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas