Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
27755 22.06.2016 uuringute aruanne Püüa, Garel. 2016. Arheoloogiline järelevalve maakaabelliini rajamisel Saaremaal Kihelkonna vallas Loona külas 2016. a. Tellija OÜ Saare Elektroservis. Saaremaa Muuseum. Kuressaare Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
26852 10.03.2016 uuringu tegevuskava Püüa, Garel. Arheoloogiliste uuringute tegevuskava maakaabelliini rajamisel Saaremaal Kihelkonna vallas Loona külas 2016. a. Saaremaa Muuseum. Kuressaare, 1.03.2016. Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
25314 30.06.2015 trassi kooskõlastus Vilsandi saare toitekindluse tõstmine. Loona küla, Kihelkonna vald, Saaremaa. TÖÖPROJEKT Muinsuskaitseameti Saaremaa vaneminspektor, Rita Peirumaa