Nr. Kuupäev label_type Kirjeldus Inspektor
35403 25.06.2019 projekti
kooskõlastus,
ekspertiisid,
konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Jaani kiriku tornikiivri uuring ja restaureerimise põhiprojekt - tegevuskava, kirikutorni fassaadide restaureerimise tegevuskava. Töö nr 9052019. Koostanud Sergei Averjanov ja Avo Tamm. EKS Invest OÜ. Tallinn, 2019. Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
34027 23.11.2018 tööprojekti
kooskõlastus
Jaani kiriku piksekaitse põhiprojekt. Tellija: EELK Tallinna Jaani kogudus TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
33682 18.10.2018 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Jaani kiriku koori akende restaureerimise ja raamisisese klaaspakettide paigaldamise tegevuskava. Tellija: EELK Tallinna Jaani kogudus TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
24525 09.03.2015 projekti
kooskõlastus
Jaani kiriku dekoratiivvalgustuse alaline paigutus Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
24144 16.01.2015 projekti
kooskõlastus
Jaani kiriku torni kellasüsteemi elektrifitseerimise kava TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
23239 15.08.2014 projekti
kooskõlastus
Jaani kiriku trepi, panduse ja trepiesise teekatte remondi eelprojekt TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
22575 12.05.2014 tööprojekti
kooskõlastus
Jaani kiriku rühmatööruumi remont-restaureerimise projekt. Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
18530 30.07.2012 projekti
kooskõlastus
Jaani kiriku torni vihmaveesüsteemi täiendamise projekt Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
14770 29.11.2010 tööde teostamise
aruanne
Kiriku fassaadide restaureerimise muinsuskaitselise järelevalve aruanne TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
13182 04.03.2010 projekti
kooskõlastus
Tallinna Jaani kiriku fassaadide remont-restaureerimise muinsuskaitse eritingimused ja välisviimistluse põhiprojekt Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik