Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
36461 25.11.2019 tööde teostamise
aruanne
Kirikusaali restaureerimis- ja konserveerimistööde aruanne. Seinad, võlvid, lühtrid, pihitoolid, skulptuurid. Koostanud Sirje Sorok, Nele Hanson. AS KAR-Grupp. Tallinn, 2019. TLPA muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Eero Kangor
38041 10.07.2020 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Rooma-Katoliku Peeter-Pauli kiriku peatrepi, koorirõdu põranda, koorirõdu uste ja akende restaureerimise muinsuskaitse järelevalve aruanne. Tellija: Rooma-Katoliku Kiriku Peeter-Pauli kogudus Tallinnas TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
22379 10.04.2014 muinsuskaitse
eritingimused
Tallinn, Vene tn 16 hooneosade A, B, C katusekorruse kasutusele võtmiseks muinsuskaitse eritingimused. Tellija: Rooma-Katoliku kiriku Tallinna Peeter-Pauli kogudus. Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
27301 02.05.2016 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Tallinn, Vene tn 18. Kiriku ja piirde restaureerimise, remondi tegevuskava. Koostanud arhitekt N. Mäger. Töö nr 2016/04 Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
30712 23.08.2017 muinsuskaitse
eritingimused
Tallinn, Vene tn 16 Peeter-Pauli kiriku, siseõue ja tänavapoolse hoone fassaadide remont-restaureerimise muinsuskaitse eritingimused. Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
30718 24.08.2017 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Vene 18 Peeter-Pauli kirikusaali, detailide ja lõunafassaadi restaureerimise ning pööningu vahelae ja võlvide soojustamise tegevuskava. Tellija: Rooma-Katoliku kiriku Peeter-Pauli Tallinna kogudus. Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
30753 28.08.2017 projekti
kooskõlastus
Vene 18 Peeter-Pauli kiriku keldriruumide kohandamine abiruumideks põhiprojekt. Tellija: Rooma-Katoliku kiriku Peeter-Pauli Tallinna kogudus. Töö nr: 2017/10. TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
30813 04.09.2017 seisukoht taotlusele
või eskiisile
Vene 18 hoovi heakorrastamise eskiislahendus. Tellija: Tallinna Rooma-Katoliku Peeter-Pauli kiriku kogudus. TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
33522 24.09.2018 uuringute aruanne Rooma-Katoliku kiriku Tallinna Peeter-Pauli kiriku Maarja kabeli siseviimistluse uuringute aruanne. Koostanud Vaike Vahter. Tallinn, 2018. TLPA muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Eero Kangor
34192 17.12.2018 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Tallinn, Vene t 18 katoliku Peeter-Pauli kiriku interjööri restaureerimistööde MUINSUSKAITSELISE JÄRELEVALVE ARUANNE. Koostas Aleksandr Pantelejev, Tallinn 2018. Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik