Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
34676 19.03.2019 projekti
kooskõlastus
VAHTRA MK, PÖITSE-ASUKA MK, ASUKA TTP-460-II, ASUKA TTP-460-I, PÖITSE-SELJAPERE-OTI MK ja PUNABE JÕGI maaparandusehitiste - ning teedevõrgu rekonstrueerimis- ja ehitusprojekt. Tellija: Riigimetsa Majandamise Keskus. Insener- nõunik, Üllar Alev