Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
10780 13.01.2009 kooskõlastus Emajõe ja Võhandu jõe valgala veemajandusprojekti Emajõe alamprojekt. Vee ja kanalisatsioonitorustike projekteerimis-ehitustööd. Torustikud II
Roiu küla, Haaslava vald, Tartumaa.
Arheoloogiamälestise nr 12795 kaitsevöönd.
Muinsuskaitseameti Tartumaa vaneminspektor, Martti Veldi