Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
37120 12.03.2020 uuringute aruanne Jonuks, Tõnno. 2020. Aruanne arheoloogilistest eeluuringutest Tartu maakonnas, Luunja vallas, Lohkva asulakohal (reg nr 12853). Muinaslabor OÜ. Tartu. Tellija: maaomanik Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
36924 12.02.2020 uuringu tegevuskava Jonuks, Tõnno. Arheoloogiliste eeluuringute programm Tartu maakonnas, Luunja vallas, Lohkva asulakoha (reg nr 12853) kaitsevööndis. OÜ Muinaslabor. Tartu, 2020 Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
36437 21.11.2019 detailplaneering Detailplaneeringu kooskõlastus.
"Lohkva külas, Kollu tee 3 maaüksuse ja lähiala DETAILPLANEERING"
Koostaja Raid Invest OÜ, Karin Raid.
Muinsuskaitse eritingimused on lisades. Seletuskirjas on viide eritingimustele.
Kooskõlastuse kirjas on üle toonitatud uuringute vajadus.
Arheoloogianõunik, Anu Lillak
31819 12.01.2018 uuringute aruanne Roog, Raido; Jonuks, Tõnno. 2013. Arheoloogilised päästekaevamised Lohkva asulakohal (reg. Nr. 12853) Tartu-Räpina maantee renoveerimisel mais, juunis ja septembris 2012. Muinaslabor OÜ. Tartu. Tellija: Lemminkäinen Eesti AS Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
27812 01.07.2016 tööprojekti
kooskõlastus
ESTWIN009 ELA080 TARTU-VESKIMÄE-TERIKESTE JA VÕNNU LÕIKUDE TARTUMAAL LUUNJA, MÄKSA JA VÕNNU VALDADES
MIKROTORUSÜSTEEMI JA FIIBEROPTILISTE SIDEKAABLITE PAIGALDUSE TÖÖPROJEKT
Pojekteerija: Corle OÜ
Tellija: Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus, reg nr: 90010094
Muinsuskaitseameti Tartumaa vaneminspektor, Ingmar Noorlaid
18088 25.05.2012 projekti
kooskõlastus
Projekti "Tugimaantee nr 45 Tartu-Räpina-Värska km 3,12-6,07 Tartu-Põvvatu lõigu ümberehitus" muudatus. Tehniline projekt. Töö nr 44-11-TP. Juhataja Vello Sova. Direktor: Riho Milva. Projekteerija: Priidu Kooskora. Projekt kooskõlastatud Ilona Merziniga. Muinsuskaitseameti nõudmisel tuleb tööde teostamisel piirkonnas PK 11+75 kuni PK 14+50 tagada arheoloogiliste uuringute läbiviimine. Muinsuskaitseameti Tartu maakonna vaneminspektor, Karin Vimberg
17826 16.04.2012 projekti
kooskõlastus
Tugimaantee nr 45 Tartu-Räpina-Värska km 3,12-6,07 Tartu-Põvvatu lõigu ümberehitus. Tehniline projekt. Töö nr 44-11-TP/1. Juhataja Vello Sova. Direktor: Riho Milva. Projekteerija: Priidu Kooskora. Projekt kooskõlastatud Ilona Merzini ja Ants Kraudiga. Muinsuskaitseameti Tartu maakonna vaneminspektor, Karin Vimberg
12790 21.12.2009 kooskõlastus Riigimaantee T-45 Tartu-Räpina km 3,136–6,006 Tartu–Põvvatu teelõigu rekonstrueerimise projekt. Muinsuskaitseameti Tartumaa vaneminspektor, Martti Veldi