Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
34930 24.04.2019 uurimistööde
programm,
konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Bernt Notke. Püha Vaimu kiriku altariretaabli uurimine ja konserveerimine 2019-2014. Koostanud Hilkka Hiiop ja Viljar Vissel. Tallinn, 2019 TLPA muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Eero Kangor
31501 tööde teostamise
aruanne
B. Notke altari esialgse uurimisprogrammi raames 2007.a teostatud tööde aruanne. Koostanud Malle-Reet Heidelberg. Tallinn, 2007. TLPA muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Eero Kangor
11315 13.04.2009 hooldusjuhend,
tegevuskava
Tallinna Püha Vaimu kiriku kappaltari tabernaakli konserveerimine TKVA peaspetsialist, Viive Leitsar
7081 08.06.2007 uurimistööde
programm
Bernt Notke kappaltari hooldus- ja uurimistööde prorgramm. Ettevalmistav etapp, Tln 2007 TKVA peaspetsialist, Viive Leitsar