Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
20929 05.08.2013 uuringu tegevuskava Jonuks, Tõnno; Oras, Ester; Veldi, Martti. Uurimistööde programm. OÜ Muinaslabor. 3.08.2013.

15 loodusliku pühapaiga piiride määramine, eksperthinnangute koostamine, piiride määramise metoodilise juhendi koostamine. Loodusteaduslike meetodite testimine pühapaikade uurimiseks.
Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas