Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
34912 22.04.2019 tööde teostamise
aruanne
EELK Tallinna Püha Vaimu kiriku maali "Püha Kristoforus" Konserveerimistööde aruanne. Koostanud Malle-Reet Heidelberg. Tallinn, 2019. TLPA muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Eero Kangor
33344 30.08.2018 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
EELK Tallinna Püha Vaimu kiriku maali "Püha Kristoforus" restaureerimistööde tegevuskava. Koostanud Malle-Reet Heidelberg, Tallinn, 2018 TLPA muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Eero Kangor