Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
32313 06.04.2018 projekti
kooskõlastus
Projektis on maaküttekontuuri asukoht liigutatud kalmistust eemale, hoonest ida poole. Puudused kõrvaldatud.
"Üksikelamu rajamise ehitusprojekt"
Arhitektuuribüroo Nafta OÜ, töö nr MU0118, eelprojekt.
Arheoloogianõunik, Anu Lillak
32172 15.03.2018 uuringute aruanne Kivirüüt, Anu. 2017. Arheoloogilise eeluuringu aruanne Tartumaal Kõrvekülas Kubjaringi 33 kinnistul. Kalmistu, reg-nr 12989, kaitsevööndis. Muinsuskaitseamet. Tartu. Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
32170 15.03.2018 uuringute aruanne Kivirüüt, Anu. 2017. Arheoloogilise eeluuringu aruanne Tartumaal Kõrvekülas Kubjaringi põik 3 kinnistul Kalmistu, reg-nr 12989, kaitsevööndis. Muinsuskaitseamet. Tartu. Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
30818 05.09.2017 uuringu tegevuskava Kivirüüt, Anu. Arheoloogilised eeluuringud Kubjaringi 33 kinnistul kalmistu reg-nr 12989 kaitsevööndis. Muinsuskaitseamet. 2017 Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
30376 06.07.2017 uuringu tegevuskava Kivirüüt, Anu. Arheoloogiline jälgimine Kubjaringi põik 3 kinnistul kalmistu reg-nr 12989 kaitsevööndis. Muinsuskaitseamet. 06.07.2017 Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
30355 03.07.2017 kooskõlastus Tiigi rajamine kinnistu loodenurka. Arheoloogilise jälgimise teostab MKA. Arheoloogianõunik, Anu Lillak
29193 08.02.2017 uuringute aruanne Kivirüüt, Anu. 2017. Arheoloogilise eeluuringu aruanne Tartumaal Kõrvekülas Kubjaringi 52 kinnistul. Kalmistu, reg-nr 12989, kaitsevööndis. Muinsuskaitseamet. Tartu. Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
29074 20.01.2017 uuringu tegevuskava Kivirüüt, Anu. Eeluuringud Kubjaringi 52 kinnistul kalmistu reg-nr 12989 kaitsevööndis. Muinsuskaitseamet. 20.01.2017 Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
17582 12.03.2012 detailplaneering Kubjaringi põik 3 ja 6 maaüksuste detailplaneering. Tartu maakond, Tartu vald, Kõrveküla alevik. Töö nr DP-11-2011. Tartu 2012. Planeeringu koostamisest huvitatud isik: Marika Karu. Planeeringu koostaja: Jane Asper. Muinsuskaitseameti Tartu maakonna vaneminspektor, Karin Vimberg
1624 02.07.2004 projekti
kooskõlastus
Aire Pärna liitumisühendus elektrivõrguga Kubja-Hansu kinnistul Kõrvekülas, Tartumaa Tartu vallas. Töö nr. L43002-K1
Arheoloogiamälestise Nr.12989 KV-s
Tellija: Eesti Energiaj AS JVOracle kood L43002
Projekteerija:Elektroenergeetika projekteerimise ja konsultatsiooi aktsiaselts. Registreerimisnumber EL 10424008-0001
Muinsuskaitseameti kartograafia nõunik, Kalle Lange