Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
26863 10.03.2016 uuringute aruanne Štšogoleva, Jekaterina. 2012. Aruanne arheoloogilisest järelevalvest elektritrassi rajamisel Tüki Õngupõllu asulakoha kaitsevööndis 2012. aastal. Tellija Neith Elekter OÜ. Arheograator OÜ. Tartu. Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
25037 19.05.2015 tööprojekti
kooskõlastus
ESTWIN008 ELA081 Jõgeva-Ilmatsalu lõigu Jõgevamaal Puurmani ja Tabivere valdades, Tartumaal Laeva ja Tähtvere valdades ning Tartu linnas Mikrotorusüsteemi ja fiiberoptiliste sidekaablite paigalduse tööprojekt“.
Koostaja: Corle OÜ
Töö nr HT0148
Tellija: Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus
Arheoloogiamälestistega seotud taotluste ja projektide läbivaatamise komisjoni koosoleku protokoll nr 55; 30.04.2015 pkp 8.
Tartumaa nõunik, Inga Raudvassar
21688 05.12.2013 projekti
kooskõlastus
Kõrvalmaantee nr 22103 Tartu-Rõhu-Ilmatsalu km 4,253-7,372 asuva lõigu rekonstrueerimise tehnilise projekti ja Tüki silla tööprojekti koostamine.
Maantee rekonstrueerimise tehniline projekt I köide.
Koostaja: AS Teede Tehnokeskus
Projekti nr - P00305
Tallinn 2013
Tartumaa nõunik, Inga Raudvassar
20204 07.05.2013 tööprojekti
kooskõlastus
Paisjärve AJ F8 pingeprobleemi lahendamine. Tüki küla, Tähtvere vald, Tartumaa. Töö nr: IL0756 K1. Tellija: Elektrilevi OÜ. Projektijuht: Heido Luik. Tartu 2013. Muinsuskaitseameti Tartu maakonna vaneminspektor, Karin Vimberg
17360 16.02.2012 tööprojekti
kooskõlastus
Ilmatsalu asula 15kV õhuliinide asendamine maakaablitega. Tööprojekt. Töö nr IL0321. Projektijuht: Heigo Luik. Tellija: Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ. Muinsuskaitseameti Tartu maakonna vaneminspektor, Karin Vimberg