Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
10414 19.11.2008 projekti
kooskõlastus
Välgi endise Kõrtsihoone ümberehitamine puhkemajaks. Planeeritaval kinnistul asub arheoloogiamälestis asulakoht (reg nr 13023), planeeritav hoone paikneb mälestise asulakoha kaitsevööndis. Muinsuskaitseameti Tartumaa vaneminspektor, Martti Veldi
20062 16.04.2013 projekti
kooskõlastus
Välgi puhkemaja põhiprojekt
Koostaja: OÜ Zoroaster
Tellija: Välgi Puhkemajad OÜ
Töö nr 03022013
Edise 2013
Arheoloogiamälestis reg nr 13023 kaitsevööndis
Kooskõlastatud koos Ilona Merzini ja Karin Vimbergiga
Tartumaa nõunik, Inga Raudvassar
28460 tööprojekti
kooskõlastus
ESTWIN009 ELA099 Maarja-Magdaleena – Tartu lõigu Jõgevamaal Tabivere vallas ning Tartumaal Vara ja Tartu valdades mikrotorusüsteemi ja fiiberoptiliste sidekaablite paigalduse tööprojekt.