Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
30722 24.08.2017 uuringu tegevuskava Bernotas, Rivo; Randoja, Keiti. Arheoloogilise jälgimise programm. Arheoloogiamälestis asulakoht (reg nr 13047), Külitse tee, Külitse alevik. OÜ Arheox. Tartus, 22. august 2017 Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
30559 02.08.2017 projekti
kooskõlastus
Külitse küla tänavavalgustuse projekt. Arheoloogianõunik, Anu Lillak
15909 22.06.2011 kooskõlastus Külitse tee 10 Saare-Anni kinnistu liitumine Külitse külas Ülenurme vallas. 15/0,4kV komplektalajaama, 15 ja 0,3 kV maakaabelliini trasside ehitus, 04kV õhuliini rekonstrueerimine. Muinsuskaitseameti Tartu maakonna vaneminspektor, Reelika Niit