Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
17873 24.04.2012 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Linda monumendi restaureerimise tegevuskava, FIE Marek Lill, Tln 2012 TKVA peaspetsialist, Viive Leitsar