Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
2540 10.03.2005 kooskõlastus Otepää Vallavalitsus
Otepää
Lipuväljak 13

OÜ Valgapro
Puiestee 1
68203 Valga Meie 10.03.2005 nr 225


Detailplaneeringu kooskõlastusMuinsuskaitseamet kooskõlastab Otepää linna Tartu mnt.- Lipuväljak – Valga mnt. kvartali detailplaneeringu seletuskirjas lk.8 punktis 5.13 esitatud tingimustel.


Lugupidamisega
Ants Kraut
Arheoloogiamälestiste peainspektor
Muinsuskaitseameti arheoloogiamälestiste peainspektor, Ants Kraut