Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
38774 21.10.2020 projekti
kooskõlastus
Tartu mnt 16 ööklubi lammutusprojket.
Tellija: AS AQUA MARINA
Koostaja: Weidenberg OÜ
Kooskõlastatud kokkuleppel: arheoloogiakomisjon 06.10.2020 nr 225. Kooskõlastatud märkustega - lisada mälestise nimi ja reg nr ning hoiatus arheoloogiliste leiduse kohta
Valgamaa nõunik, Margis Sein
36369 11.11.2019 detailplaneering Otepää vallasiseses linnas asuva Tartu mnt 16 katastriüksuse detailplaneering.
Huvitatud isik: Ugandi Capital OÜ
Koostaja: AB Artes Terrae OÜ, projektijuht Heiki Kalberg, koostaja Karl Hansson
Kooskõlastatud: arheoloogiakomisjonis 28.10.2019 (protokoll nr 189).
Valgamaa nõunik, Margis Sein
2540 10.03.2005 kooskõlastus Otepää Vallavalitsus
Otepää
Lipuväljak 13

OÜ Valgapro
Puiestee 1
68203 Valga Meie 10.03.2005 nr 225


Detailplaneeringu kooskõlastusMuinsuskaitseamet kooskõlastab Otepää linna Tartu mnt.- Lipuväljak – Valga mnt. kvartali detailplaneeringu seletuskirjas lk.8 punktis 5.13 esitatud tingimustel.


Lugupidamisega
Ants Kraut
Arheoloogiamälestiste peainspektor
Muinsuskaitseameti arheoloogiamälestiste peainspektor, Ants Kraut