Nr. Kuupäev label_type Kirjeldus Inspektor
27671 14.06.2016 uuringu tegevuskava Valk, Heiki. Arheoloogiliste uuringute programm Makita Kabelimäel ja selle kaitsevööndis. Tartu Ülikool. 05.05.2016.
Uurimistööde tegevuskava on heaks kiitnud arheoloogiamälestiste eksperdinõukogu 06.05.2016 toimunud koosolekul.
Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas