Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
18738 03.09.2012 uuringute aruanne Valk, H & Olli, M 2012 Aruanne arheoloogilistest kaevamistest Aakre kivivare linnamäel 2011. aastal Muinsuskaitseameti arheoloogiamälestiste peainspektor, Ants Kraut