Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
33985 16.11.2018 uuringute aruanne Möllits, Silja. 2015. Arheoloogilise järelevalve aruanne Koksvere asulakohale (reg nr 13232) maakaabli paigaldamisega seotud kaevetöödest Viljandimaal 2015. aastal. MTÜ Arheoloogia ja ehitusajaloo grupp AEG. Tartu. Tellija: EST Networks OÜ Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
25932 07.10.2015 uuringu tegevuskava Silja Möllits. Arheoloogiliseks järelevalveks Viljandimaal, Kõo vallas, Koksvere küla asulakohal reg nr 13232. Uurimistööde programm. Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
25154 08.06.2015 projekti
kooskõlastus
Viljandi maakond, Kõo vald, Koksvere küla. Asulakoht reg nr 13232. Mangeni tootmiskompleksi kaitsme nimivoolu suurendamine. Maakaablite ja liitumiskilpide paigaldus. Alajaama asendamine. Koostas OÜ Keskkonnaprojekt, Indrek Võpsu, Marek Uiboupin Tartu, juuni 2015 Kooskõlastamise komisjoni protokoll nr. 57, 28.05.2015 Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
17664 23.03.2012 projekti
kooskõlastus
PÕLTSAMAA-KÕO-VÕHMA VALGUSKAABLI TRASS Türi vald, Järvamaa,Võhma linn, Viljandimaa PROJ. NR. IPA 133 5281 Kõo vald, Viljandimaa,Suure-Jaani vald, Viljandimaa,Põltsamaa vald, Jõgevamaa : ESTWIN, ELA038 TÖÖPROJEKT Projekti koostas: Ericsson Eesti AS, Tõnis Tamm Tellija: Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus
Kooskõlastatud kokkuleppel RAO peainspektor Merle Kinksi ja LJVO juhataja Tarvi Sitsiga
Viljandimaa nõunik, Anne Kivi