Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
36793 15.01.2020 projekti
kooskõlastus
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Olustvere alevik. Suure-Jaani- Tääksi 15kV fiidri rekonstrueerimine Mälestis Asulakoht reg-nr 13257. Tööprojekt. Koostas Leonhard Weiss OÜ, Uudo Rummel. Tellija Elektrilevi OÜ Arheoloogiamälestistega seotud taotluste ja projektide läbivaatamise komisjoni koosoleku protokoll nr 193, 06.01.2020 Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
35564 18.07.2019 hooldusjuhend,
tegevuskava
Riigi teemaal paikneva Olustvere mõisa pargi alleeruumi dendroloogiline inventeerimine ja hoolduskava 2019-2028. Tartu 2019 Koostas Loovmaasik OÜ, Toomas Põld, Maret Abel, Mare Maran Tellija Maanteeamet Kooskõlastatud kokkuleppel nõunik Raili Uustaluga Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
33889 10.11.2018 uuringute aruanne Bernotas, Rivo. 2015. Aruanne arheoloogilisest järelvalvest Olustveres, Papioru tänaval toimunud veetrassi kaevise kaevamisel 2014. aasta mais. Arheox OÜ. Tartu. Tellija: AS Suure-Jaani Haldus Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
27303 02.05.2016 uuringu tegevuskava Veldi, Martti; Noorlaid, Ingmar. Olustvere asulakoha (reg nr 13257) eeluuringute tegevuskava. Muinsuskaitseamet. Tartu, 2.05.2016 Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
25133 05.06.2015 projekti
kooskõlastus
Viljandi maakond, Suure-Jaani-Olustvere-Võhma. Mälestised: Kiviaja asulakoht reg nr 27740, asulakoht reg nr 13257, asulakoht reg nr 13252, kalmistu reg nr 13244 kaitsevöönd; lohukivi reg nr 13248 kaitsevööndist ligikaudu 30 m kaugusel; asulakoht reg nr 13247 kaitsevööndist ligikaudu 80 m kaugusel; lohukivi reg nr 13249, 13250, 13251 kaitsevööndist ligikaudu 60 m kaugusel; lohukivi reg nr 13327 kaitsevööndist ligikaudu 120 m kaugusel. Ehitusmälestised: Olustvere mõisa alleed, 19.-20. saj. reg nr 14566, Olustvere mõisa piirdemüür väravapostidega, 20.saj. I pool reg nr 14565, Olustvere mõisa teenijatemaja, 19.-20.saj. reg nr 14570, Olustvere mõisa kuivati 1, 19.-20.saj. reg nr 14586, Olustvere mõisa magasiait, 19.-20.saj. reg nr 14585, Olustvere mõisa rehi 1, 19.-20.saj. reg nr 14588, Olustvere mõisa rehi 2, 19.-20.saj. reg nr 14589, Olustvere mõisa kuivati 2, 19.-20-saj. reg nr 14587, Olustvere mõisa suur ait, 19.-20.saj. reg nr 14590 kaitsevööndite vahetus läheduses; Olustvere mõisa peahoone, 1900-1915.a. reg nr 14563, Olustvere mõisa valitsejamaja, 19.-20.saj. reg nr 14567, Olustvere mõisa ametnikemaja, 19.-20.saj. reg nr 14569, Olustvere mõisa tallid, 19.-20.saj. reg nr 14572 kaitsevööndist ligikaudu 80 m kaugusel; Olustvere mõisa abihoone, 19.-20.saj. reg nr 14568, Olustvere mõisa tallisild, 19.-20.saj. reg nr 14591 kaitsevööndist ligikaudu 100 m kaugusel; Olustvere mõisa park, 19.-20.saj. reg nr 14564 kaitsevööndist ligikaudu 170 m kaugusel; Olustvere raudteejaama elamu, 20.saj. I pool reg nr 14594 kaitsevööndist ligikaudu 100 m kaugusel.
ESTWIN008 ELA081 lõikude Võhma Elisa–Võhma ja Võhma-Tõnissaare Järva- ja Viljandimaal Kõo, Türi, Suure-Jaani ja Viljandi valdades ning Võhma linnas mikrotorusüsteemi ja fiiberoptiliste sidekaablite paigalduse tööprojekt. Koostas Corle OÜ, Margo Soontaga, Anti Salura. Kose Harjumaa, 2015 Kooskõlastamise komisjoni otsus nr.57, 28.05.2015
Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
22469 28.04.2014 uuringu tegevuskava Bernotas, Rivo. Arheoloogilise järelvalve programm. Olustvere alevik, Papioru tn, arheoloogiamälestis asulakoht (reg. nr. 13257). OÜ Arheox. Tartu, 25. aprill 2014. Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
20747 10.07.2013 tööprojekti
kooskõlastus
Olustvere - Reegoldi vahelise jalg- ja jalgrattatee tööprojekt
Arheoloogiamälestis - Asulakoht reg nr 13257
Suure-Jaani vald, Jaska küla, Olustvere alevik
Tellija: Suure -Jaani Vallavalitsus
Koostas: Arvo Vahtra Tinter-Projekt OÜ
Kooskõlastatud kokkuleppel: Karin Vimberg ja Reelika Niit
Muinsuskaitseameti Valgamaa vaneminspektor, Mari-Liis Paris
20650 26.06.2013 uuringu tegevuskava Kriiska, Aivar. Kergliiklustee Olustvere asulakoha (reg.nr. 13257) kaitsevööndis. Arheoloogilise eeluuringu programm. Ääsmäe, 2013. Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
19390 13.12.2012 projektieelne
kooskõlastus
Eramu liitumine elektrivõrguga Papioru tn.4 Olustvere alevik Suure-Jaani vald Viljandimaa. Osaliselt toimuvad tööd kinnismälestise nr.13257 alal Uued elektripostid paigaldadakse vanade asukohta.Tööprojekt.Nr. LS0367 Tööde teostaja Eesti Energia Võrguehitus AS, Vaiko Vinnal Tellija Elektrilevi OÜ Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
17078 04.01.2012 projekti
kooskõlastus
Olustvere aleviku vee-ja kanalisatsioonitorustikud. Tööprojekt. Koostas Keskkond&Partnerid OÜ, vastutav spetsialist Mihkel Gross Tartu 2011 Kooskõlastatud kokkuleppel RAO peainspektorite Merle Kinksi ja Ants Krautiga Viljandimaa nõunik, Anne Kivi