Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
36315 03.11.2019 uuringute aruanne Tvauri, Andres. 2018. Aruanne arheoloogilisest järelevalvest veetrassi kaevise rajamisel Viljandi maakonnas Suure-Jaani vallas Tääksi külas Sarukse ja Tammi maaüksusel 2018. aastal. Tartu Ülikool. Tellija: maaomanik Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
33346 30.08.2018 detailplaneering Viljandimaa, Põhja-Sakala vald, Tääksi küla, Nõlvaku kinnistu detailplaneering. Asulakoht, reg-nr 13258 Töö nr 20180710 Koostas Projektikoda OÜ, arhitekt Kalle Kadalipp Tellija Põhja-Sakala Vallavalitsus. Arheoloogiamälestistega seotud taotluste ja projektide läbivaatamise komisjoni koosoleku protokoll nr 120, 23.-24.05.2017 Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
32723 21.05.2018 uuringu tegevuskava Tvauri, Andres. Arheoloogiliste uuringute programm. Arheoloogiline järelevalve kanalisatsioonitrassi rajamisel Viljandi maakonnas Suure-Jaani vallas Tääksi külas Sarukse ja Tammi maaüksusel. Tartu Ülikool. Tartus 31.05.2018 Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
29096 24.01.2017 projekti
kooskõlastus
Suure-Jaani valla Tääksi piirkonna külade valguskaabli trass. Eelprojekt. Töö nr 2016-11 Koostas Alces OÜ, Ats Põder Tellija Suure-Jaani Vallavalitsus. Arheoloogiamälestistega seotud taotluste ja projektide läbivaatamise komisjoni koosoleku protokoll nr.107, 13.01.2017 Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
15351 23.03.2011 detailplaneering Tääksi järve kinnistu detailplaneering. Viljandi maakond Suure-Jaani vald Tääksi küla "Tääksi järve" kinnistu, kat. tunnus 54502:002:0320 Seletuskiri ja joonised. Töö nr.11-10-2010 Koostas Sulev Ilves Tellija MTÜ Tääksi külaselts. Kooskõlastus antud kokkuleppel peainspektor Ants Krauti ja Lõuna Eesti JVO juhataja Tarvi Sitsiga Viljandimaa nõunik, Anne Kivi