Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
35031 08.05.2019 projekti
kooskõlastus
Viljandi vald Mnt 52 Viljandi-Rõngu km 7,000-22,098 Nõmme-Mustla lõik. Tee põhiprojekt . Töö nr P18043 Koostas Reaalprojekt OÜ, Uku Audova Tellija Maanteeameti Lääne regioon. Kooskõlastanud VKK koosseisus Anita Jõgiste, Merle Kinks, Peeter Nork, Anu Lillak Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
17657 21.03.2012 projekti
kooskõlastus
VILJANDIMAA ELA050 MÄELTKÜLA-HOLSTRE-MUSTLA-SUISLEPA MIKROTORUSÜSTEEMI- JA FIIBEROPTILISE SIDEKAABLI PAIGALDUSE TÖÖPROJEKT TÖÖ NR. HT0122 Koostas Corle Oü, Mehis Pihla, Eduard Terass Tellija : Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus
Rajatis asub muinsuskaitsealustel objektidel ja nende kaitsevööndis nr.14602, 14601, 8433,
27500 , 13274 ja 13348.
Kooskõlastatud kokkuleppel RAO peainspektor Merle Kinksi ja LJVO juhataja Tarvi Sitsiga
Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
1824 08.09.2004 trassi kooskõlastus Mustla meistripiirkonnas 15 kv liini sõrestikmastide CH2M vahetus puitmastidega 11,5 km projekteerimine (J37139). Tööprojekt, AS K&H projektbüroo,projekteeris Marek Uiboupin. Tingimus:enne mullatööde alustamist sõlmida arheoloogiga järelevalve leping. Trassi piiril asub arheoloogiamälestis nr.13274 Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
707 22.09.2003 trassi kooskõlastus Asulakoht 13274 kaitsevööndi piiril täiendavate elektriliini mastide paigaldus. Arheoloogiliste leidude korral peatada tööd ja teatada muinsuskaitse inspektorile. Viljandimaa nõunik, Anne Kivi