Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
22875 19.06.2014 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Pontus De la Gardie`hauamonumendi epitaafi konserveerimise tegevuskava. AS KAR-Grupp, Sirje Sorok, 2014. TKVA peaspetsialist, Viive Leitsar
23689 tööde teostamise
aruanne
Pontus De la Gardie hauamonumendi epitaafi konserveerimise aruanne. KAR-Grupp AS, Tln 2014.