Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
36357 07.11.2019 projekti
kooskõlastus
Oiu-Kalmetu 15 kV fiidri rekonstrueerimise II etapp, Viljandi vald. Tööprojekt. Koostas Leonhard Weiss OÜ, Harri Laks Tellija Elektrilevi OÜ Tartu, oktoober 2019 Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
6052 16.01.2007 kooskõlastus katastriüksuse Uue-Mulgi jagamine 2-ks KÜ: Uue-Mulgi ja Uue-Mulgi Põld. Mälestised nr. 13350-13352 jäävad Uue-Mulgi Põld katastriüksusele. Viljandimaa nõunik, Anne Kivi