Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
27360 09.05.2016 projekti
kooskõlastus
Võhandu jõe uuendustööde kava. Objekti asukoht: Võrumaa, Lasva vald, Paidra, Pindi, Listaku, Lasva, Pässä, Kääpa, Voki-Tamme, Mõrgi, Puusepa ja Villa küla, Võru vald, Väiso, Võrumõisa, Kirumpää, Navi ja Vagula küla ning Võru linn. Projektfirma: Piiber Projekt OÜ. Vastustav spetsialist: Enn Kulp. Projektijuht: Peeter Napp. Projekteerija: Arles Liivoja. Tellija: Hetver OÜ. TÖÖ NR PP15/24UK. Tartu 2016.
Kooskõlastatud arheoloogiamälestistega seotud taotluste ja projektide läbivaatamise komisjoni koosoleku protokolliga nr 83 (22.04.2016).
Muinsuskaitseameti Võrumaa vaneminspektor, Kersti Siim
14321 15.09.2010 projekti
kooskõlastus
Majandus ja kommunikatsiooniministeerium
Lõuna regionaalne maanteeamet
Töö nr P65-08

Maantee rekonstruktsiooni tehniline projekt
Mnt nr 65 VÕRU-RÄPINA
Võru (km2,1) - Vinso (km26,0) lõik
I etapp - Pk 0+00 - 51+00
II etapp - Pk 51+00-146+00
III etapp - Pk 146+00 - 238+30
Projektdokumentatsioon ja joonised
Projektijuht: G. Laagus
Projekt.: R. Rits
Muinsuskaitseameti Võrumaa vaneminspektor, Ilona Merzin