Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
36900 05.02.2020 projekti
kooskõlastus
OÜ Laanekraav projekt "Paidra ja Pindi teede ehitamise ja rekonstrueerimise projekt" Töö nr 19-61.
Projekteerimistingimused väljastatud RMKle 25.05.2019 kirjaga nr 1.1-7/1282-1. Projekt vastab projekteerimistingimustele, läbi vaadatud Arheo KK 27.01.2020, protokoll nr 196.
Arheoloogianõunik, Anu Lillak