Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
37471 27.04.2020 projekti
kooskõlastus
Niidu kinnistu vee- ja kanalisatsiooni rajatised. Ehitusteatis nr 1911201/30025, Võru Vallavalitsuse menetlus nr 2437069-4. Võrumaa nõunik, Tiina Pettai
33037 11.07.2018 uuringute aruanne Peeter, Piirits. 2018. Arheoloogiline uuring Vana-Vastseliina veetrassi šurfide rajamisel. MTÜ AEG. Tartu. Tellija: OÜ Vaks Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
32452 24.04.2018 uuringu tegevuskava Piirits, Peeter. Arheoloogiline uuring Vana-Vastseliina küla veetrassiga seotud šurfide rajamisel Uuringu tegevuskava. MTÜ AEG. 23.04.2018 Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
30442 13.07.2017 projekti
kooskõlastus
Vana-Vastseliina küla veetorustikud, põhiprojekt. Töö 021/2017. Tellija: Vaks OÜ. Vastutav spetsialist Lauri Aim, projekteerija: Helen Koger. Tööd arheoloogiamälestise Asulakoht (reg. nr 13601) ja Kalmistu (reg.nr 13602) kaitsevööndis.
Kooskõlastuse alus: Arheoloogia KK protokoll nr 123 05.07.2017
Muinsuskaitseameti Võrumaa vaneminspektor, Mirja Ots
25750 11.09.2015 uuringute aruanne Ervin, Alo; Lissitsina, Jekaterina; Kriiska, Aivar. 2015. Arheoloogilised eeluuringud Vana-Vastseliina I asulakoha (reg nr 13601) ja kalmistu (reg nr 13602) alal 8.-11.06.2015. Tellija: Firstel Group OÜ. OÜ Arheograator. Tartu. Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
25747 11.09.2015 uuringu tegevuskava Kraut, Ants. Arheoloogilise uuringu tegevuskava Vana-Vastseliina asulakohal 13601 ja kalmistul 13602. Muinasprojekt OÜ. Tallinn, 11.09.2015. Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
25139 07.06.2015 uuringu tegevuskava Kriiska, Aivar; Lissitsina, Jekaterina. Arheoloogilised uuringud . astseliinas asulakoht nr 13601 ja kalmistu nr 13602 alal seoses Piusa AJ 0,4 kV õhuliini rekonstrueerimistöödega. Programm. OÜ Arheograator. Tartu 2015. Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
23923 05.12.2014 tööprojekti
kooskõlastus
Piusa alajaama 0,4 kV õhuliinide rekonstrueerimine. Vana-Vastseliina küla, Vastseliina vald Võru maakond
Projekteerija: Andres Mee
Vastutav spetsialist: Andres Mee
TELLIJA: Elektrilevi OÜ
Töö Nr IL2283
Muinsuskaitseameti Tartumaa vaneminspektor, Ingmar Noorlaid