Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
36901 05.02.2020 uuringute aruanne Lissitsina, Jekaterina; Alttoa, Kaur; Kriiska, Aivar. 2016. Aruanne 8.06–12.06.2015 toimunud arheoloogilistest eeluuringutest Vastseliina piiskopilinnuse kabelivaremetel (reg nr 14081). OÜ Arheograator. Tellija: Vastseliina Vallavalitsus

Esialgne aruanne esitati veebruraris 2016, lõpparuanne novembris 2016. Uuringu aruanne oli aluseks edasisel projekteerimisel (vt Vastseliina piiskopilinnuse kabeli ja linnuseala maastikuarhitektuuri projekteerimine Muinsuskaitse eritingimused K-2. Projekteerija: OÜ Lootusprojekt. Töö nr : 1715. Tellija: Vastseliina Piiskopilinnuse SA. August 2017, kooskõlastus 28.08.2017 nr 30749).
Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
31076 09.10.2017 projekti
kooskõlastus
Vastseliina piiskopilinnuse kabeli ja linnuseala maastikuarhitektuuri projekteerimine. Põhiprojekt Töö nr: 1715. Tellija: Vastseliina Piiskopilinnuse Sihtasutus. Projekteerija: OÜ Lootusprojekt. Vana-Vastseliina küla, oktoober 2017.
Kooskõlastatud KKK 26.09.2017 koosoleku protokoll nr 363 alusel
Muinsuskaitseameti Võrumaa vaneminspektor, Mirja Ots
31046 03.10.2017 projektieelne
kooskõlastus
Vastseliina Piiskopilinnuse kabeli ja linnuseala maastikuarhitektuuri projekteerimine. Eelprojekt. Töö nr: 1715. Tellija: Vastseliina Piiskopilinnuse Sihtasutus. Projekteerija: OÜ Lootusprojekt, Kersti Lootus. September 2017.
Kooskõlastatud KKK 29.08.2017 protokoll nr 361 alusel
Muinsuskaitseameti Võrumaa vaneminspektor, Mirja Ots
30749 28.08.2017 muinsuskaitse
eritingimused
Vastseliina piiskopilinnuse kabeli ja linnuseala maastikuarhitektuuri projekteerimine Muinsuskaitse eritingimused K-2. Projekteerija: OÜ Lootusprojekt. Töö nr : 1715. Tellija: Vastseliina Piiskopilinnuse SA. August 2017
Kooskõlastuse alus KKK protokoll nr 360 15.08.2017
Muinsuskaitseameti Võrumaa vaneminspektor, Mirja Ots
27769 20.07.2016 projekti
kooskõlastus
Palverändurite maja. Vastseliina linnuse maaüksus. Võru maakond, Vastseliina vald, Vana-Vastseliina küla. Põhiprojekt. Peaprojekteerija ja arhitektuuri osa projekteerija: KAOS Arhitektid OÜ. Arhitektid: Toomas Adrikorn, Margit Aule, Laura Ojala. Tellija: Vastseliina Piiskopilinnuse Sihtasutus. Töö nr 16-02. Tallinn 2016.
Kooskõlastatud ehitismälestiste peainspektori T. Talk, nõuniku I. Merzin, osakonnajuhataja R. Niit ja arheoloogiamälestiste peainspektori U. Kadakas nõusolekul.
Muinsuskaitseameti Võrumaa vaneminspektor, Kersti Siim
27369 10.05.2016 tööprojekti
kooskõlastus
Palverändurite maja ja kabeli väliselektrivarustus. Tööprojekt. Vana-Vastseliina küla Vastseliina vald Võru maakond. Projekteerija: OÜ Promerant, A. Kookmaa. Kontrollis: A. Kookmaa. Tellija: Vastseliina Piiskopilinnuse SA. Nr 1-146-16. Võru 2016.
Kooskõlastatud arheoloogiamälestistega seotud taotluste ja projektide läbivaatamise komisjoni koosoleku protokolliga nr 83 (22.04.2016) ning peaspetsialisti M. Kinks ja nõuniku I. Merzin nõusolekul.
Muinsuskaitseameti Võrumaa vaneminspektor, Kersti Siim
26786 02.03.2016 detailplaneering Vastseliina linnuse detailplaneering. Seletuskiri ja joonised. Vana-Vastseliina küla, Vastseliina vald, Võrumaa. Mälestised planeeringualal: Vastseliina piiskopilinnus vallikraaviga14-16 saj, ehitismälestis nr 14081; Vastseliina linnuse kultuurikiht, arheoloogiamälestis nr 13603; Piiri kõrtsihoone, ehitismälestis nr 14082. Kaitsealad planeeringualal: Piusa jõe ürgoru maastikukaitseala KLO1000202; Vastseliina linnuse põlispuude grupp KLO1200215. Koostaja: Kurmik projekt OÜ, Allan Kaasik, Olga Tsiruljova. Tellija: Vastseliina Vallavalitsus. Töö nr: 2015-1431-11. Võru 2015.
Kooskõlastatud Kooskõlastamise Komisjoni Koosoleku (9.02.2016) protokoll nr 318 otsusega.
Muinsuskaitseameti Võrumaa vaneminspektor, Kersti Siim
25138 07.06.2015 uuringu tegevuskava Kriiska, Aivar; Lissitsina, Jekaterina. Arheoloogilised eeluuringud Vastseliina linnuse kabelivarel (mälestis nr 14081) ja kavandatava uusehituse alal Piiri kõrtsihoone (mälestis nr 14082) juures. Programm. OÜ Arheograator. Tartu 2015. Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
25094 29.05.2015 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitse eritingimused detailplaneeringuks. Vastseliina linnuse maaüksus. Võru mk, Vastseliina v, Vana-Vastseliina k. Vastseliina piiskopilinnus vallikraaviga 14-16 saj, ehitismälestis nr 14081; Vastseliina linnuse kultuurikiht, arheoloogiamälestis nr 13603; Piiri kõrtsihoone, ehitismälestis nr 14082. Tellija: Vastseliina Vallavalitsus. Koostasid: Kurmik projekt OÜ; Ivi Laatsit, Epp Needo, Aigar Needo; juhatuse esimees Allan Kaasik. Töö nr: 2015-1426-6. Võru, aprill 2015.
Kooskõlastatud Kooskõlastamise Komisjoni Koosoleku (19.05.2015) protokoll nr 301 otsusega.
Muinsuskaitseameti Võrumaa vaneminspektor, Kersti Siim
19072 23.10.2012 muinsuskaitse
eritingimused
ARC Projekt OÜ
Tellija: SA Vastseliina Piiskopilinnus

MUINSUSKAITSE ERITINGIMUSED JA KONTSEPTSIOON
Vastseliina piiskopilinnuse ja Piiri kõrtsi ala sidumine ühtseks külastuskeskuseks.
Linnuse kabeli varemed (pühapaik), laste mänguväljak, piirdeaed ja värav, ürditerrass.

Juhatuse esimees: O. Suuder
Tegevdirektor: J. Kulasalu
Arhitekt: J. Saar
Koostaja: R. Pärnoja
Praktikant: L. Must

Tartu 2012/september

Nõusoleku kooskõlastuseks andsid osakonnajuhataja R. Niit ja vaneminspektor T. Taavet.
Muinsuskaitseameti arhitektuurimälestiste peainspektor, Ilona Merzin