Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
31686 27.12.2017 uuringute aruanne Ots, Mirja; Roio, Maili. 2013-2016. Aruanne allveeuuringust Tamula ja Vagula järves. 21.-23. mai 2007. Tallinn. Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
7097 12.06.2007 trassi kooskõlastus As Ekso kinnistu ja Reemo Raitari kinnistu elektrivarustusega liitumise tööprojekt L69258/J79034, L69257 hõlmab arheoloogiamälestise Tamula I (reg nr 13804) ja II (reg nr 27036) kivi- ja rauaaegse asulakoha kaitsevööndit. Projektiga ettenähtud kaevetööde teostamisel on vajalik arheoloogiline järelevalve. Palun eelnevalt kooskõlastada ka kaevetööde toimumise aeg.
Tellija: OÜ JV Kagu Piirkond
Koostaja: OÜ Promerant
Muinsuskaitseameti Võrumaa vaneminspektor, Martti Veldi